Vern I hovedfordeling og bryter i underfordeling Vern I hovedfordeling og bryter i underfordeling

Vern I hovedfordeling og bryter i underfordeling

Snart montør
Snart montør

Hei

Kjapt spørsmål. Er det lurest å ha vern til underfordeling i selve underfordelingen eller i hovedfordelingen, og da hhv lastbryter I en av de? 

Re: Vern I hovedfordeling og bryter i underford...

esmokra
esmokra

Sålenge kabel er beskytta mot kortslutning og overbelastning går det bra.

Re: Vern I hovedfordeling og bryter i underford...

Frank Bentzen
Frank Bentzen

Jeg er mest kjent med vern i hovedfordeling, og lastbrytere i underfordeling på de anleggene jeg har tuklet med.

Re: Vern I hovedfordeling og bryter i underford...

Re: Vern I hovedfordeling og bryter i underford...

Plassering av overstrømsvern er beskrevet i avsnitt 533.4 i NEK 400:2018.

Beskyttelse mot overbelastning kan enten plasseres i begynnelsen av kursen, eller lenger ut i kursen så lenge den delen av kursen som er oppstrøms vernet hverken har avgreininger eller stikkontakter.

Ut over dette er det opp til prosjekterende å vurdere hvor det er mest hensiktsmessig å plassere vern for beskyttelse mot overbelastning.

Re: Vern I hovedfordeling og bryter i underford...

Elektro
Elektro

Det mest fornuftige er på start av stiger. Hvis ikke må kabel være av klasse 2 eller ks Forlagt

Re: Vern I hovedfordeling og bryter i underford...

Re: Vern I hovedfordeling og bryter i underford...

Kortslutningsvern kan utelates om kursen er sikra av foranstående/oppstrøms vern, eller om avsnitt 521.14 i NEK 400:2018 er ivaretatt ved jord- og kortslutningssikker forlegning. Se også avsnitt 432.

Hovedkurser i IT-installasjoner kan være klasse II, alternativt skal første jordfeil kobles ut når allmenn trafo, eller andre jordfeil kobles ut når adskilt fra allmenn trafo. 

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor